NL
 

Familie: anjerfamilie.

Seizoen: bloeit van juni tot september.

Eigenschappen: lijnvormige, groene blaadjes met kleine, roze bloemen.

Groeiplaats: grasland, bermen en duinen.

Eetbaar deel: jonge bladeren en bloemen.