NL
 

Lamsoor 

Familie: strandkruidfamile
Bloei: juli - oktober
Eigenschappen: groene, eironde bladeren met paarse bloemen groeiend in schermvormige pluimen
Groeiplaats: schorren, dijken
Eetbaar deel: jonge bladeren en bloemen